Het begrip coaching kent haar oorsprong in de Franse taal. Het besturen van een coach oftewel een koets werd coaching genoemd. Het Engelse coaching betekent het waardevol vervoeren van een gewaardeerd of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

zie jezelf als een waardevol persoon onderweg, de coach als vervoermiddel en het coachen als de reis!

Wij werken & leven vanuit de gedachte dat elk mens uniek is. Ieder mens heeft tijd nodig om te leren. Tijd om zijn of haar talent & visie te ontwikkelen. Hoeveel tijd een mens hiervoor nodig heeft is voor iedereen verschillend.

De ene mens leert sneller dan de andere. Je hebt tijd nodig om vernieuwende ideeën te ontwikkelen. Tijd die in jezelf zit. Tijd die gewoon doorgaat ook al doe je andere dingen als autorijden, werken of bijvoorbeeld tuinieren.Vernieuwende beelden bedenk je niet in een vooraf vastgestelde tijdseenheid. Vernieuwend zijn kost tijd, je hebt daar je eigen innerlijke tijd voor nodig. En die ‘eigen-tijd’ is voor ieder mens uniek.                          (vrij naar Arnold Cornelis)

 

visie blauwwater


‘jij bent goed zoals je bent. ieder mens heeft zijn of haar eigen persoonlijke visie & talent. de uitdaging ligt in het
(h)erkennen daarvan’